Domů

Ordinace všeobecné praktické lékařky

Poskytované služby

  • diagnostika a léčba v rozsahu primární péče
  • dispenzární péče při chronických onemocněních, včetně arteriální hypertenze a diabetu mellitu 2. typu
  • první pomoc u akutních stavů, včetně zajištění další odborné péče
  • očkování povinné i nadstandardní, včetně zajištění očkovacích látek
  • preventivní prohlídky základní i nadstandardní
  • lékařské posudky (námi vydaná potvrzení splňují všechna kriteria současné legislativy)

Smluvní zdravotní pojišťovny

VZP 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
201 Vojenská zdravotní pojišťovna
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
205 Česká průmyslová pojišťovna
207 Oborová zdravotní pojišťovna