Ceník služeb

Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vstupní prohlídka do zaměstnání, vyšetření a posudek k pracovní činnosti 720,-
Vyšetření a posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, držení střelné zbraně, vydání zdravotního průkazu 720,-
Potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu a k účasti na rekreačních akcích 520,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k organizované sportovní činnosti 720,-
Lékařské vyšetření na vlastní žádost (pro cesty do zahraničí, před ústavním léčením, lázněmi pro samoplátce, před interrupcí apod.) 720,-
Posudek o bolestném 600,-
Oznámení pojistné události (úrazu) komerční pojišťovně 360,-
Vyšetření a zpráva v případě úrazu nebo napadení jinou osobou 520,-
Očkování na vlastní žádost (bez ceny vakcíny) 270,-
Pořízení podrobného výpisu ze zdravotní dokumentace (pro komerční pojištění) 410,-
Výpis z dokumentace pro závodního lékaře 360,-
Vyjádření lékaře k umístění osoby do zařízení sociálních služeb 375,-
Vyšetření zdravotního stavu žadatele o pěstounskou péči 420,-
Potvrzení o zdravotním stavu 220,-
Jednoduché administrativní výkony. Duplikát PN. 124,-
Kopie ze zdravotní dokumentace pro vlastní potřebu – 1 stránka 5,-
Účast praktického lékaře na jednání v zájmu fyzických nebo právnických osob, činnost pro zaměstnavatele, zdravotně výchovná činnost – v hodinové sazbě 1300,-