Ceník služeb

Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vstupní prohlídka do zaměstnání, vyšetření a posudek k pracovní činnosti 790,-
Vyšetření a posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, držení střelné zbraně, vydání profesního průkazu… 790,-
Potvrzení zdravotní způsobilosti ke studiu a k účasti na rekreačních akcích 580,-
Posudek o zdravotní způsobilosti k organizované sportovní činnosti 790,-
Lékařské vyšetření na vlastní žádost (pro cesty do zahraničí, před ústavním léčením, lázněmi pro samoplátce, před interrupcí apod.) 790,-
Posudek o bolestném 660,-
Oznámení pojistné události (úrazu) komerční pojišťovně 400,-
Vyšetření a zpráva v případě úrazu nebo napadení jinou osobou 580,-
Očkování na vlastní žádost (bez ceny vakcíny) 390,-
Pořízení podrobného výpisu ze zdravotní dokumentace (pro komerční pojištění) 500,-
Výpis z dokumentace pro závodního lékaře 450,-
Vyjádření lékaře k umístění osoby do zařízení sociálních služeb 450,-
Vyšetření zdravotního stavu žadatele o pěstounskou péči 420,-
Potvrzení o zdravotním stavu 240,-
Jednoduché administrativní výkony. Duplikát PN. 140,-
EKG vyšetření 240,-
Účast praktického lékaře na jednání v zájmu fyzických nebo právnických osob, činnost pro zaměstnavatele, zdravotně výchovná činnost – v hodinové sazbě 1500,-